Copyright © 2011 Petoil
Tasarım : cytasarım
foto1
foto2
 STRATEJİMİZ

Petoil, faaliyet gösterdiği bölgelere ilişkin köklü bilgisi, ulusal ve yerel hükümetlerle, bölgedeki kilit hizmet firmalarıyla olan yakın ilişkisi sayesinde bu bölgelerde sağlam bir yer edinmektedir. Petoil, teknik ve operasyonel konular ile, araştırma ve rezerv tespiti faaliyetlerinde, geçmişten gelen üretim ve geliştirmeye dayalı tecrübelerini kullanmaktadır.

 

Petoil'in genel stratejisi

 

• Çalıştığı bölgelere odaklanmaya devam ederek, bu bölgelerin jeolojik yapıları konusunda derin bilgi sahibi olmak ve yerel yetkililerle olan iletişim ağını muhafaza etmek

 

• Düşük maliyetli bir operatör olmaya devam etmek

 

• Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yeni olanaklar için araştırmalar yapmak