Copyright © 2011 Petoil
Tasarım : cytasarım
foto1
foto2
 SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE

Petoil'in, iş sağlığı ve emniyeti ile çevrenin korunması konusundaki hassasiyeti üç temel esasa dayanmaktadır;

 

İnsani

• Çalışanlara, güvenli ve emniyetli çalışma ortamı sağlanmalıdır.

 

• Çevre ve çevre düzenlemesi, bireyin yaşam kalitesini ve huzurunu etkileyen faktörler olarak kabul edilmektedir.

 

Ekonomik

▫ Çevreye verilen önem ile, bireylerin sağlığı ve emniyeti ve olası kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, hem firmaya hem de çalışanlara ekonomik değer sağlayacaktır.

 

Hukuki

• Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunları esas alınmaktadır. Petoil'in faaliyet gösterdiği ülkelerin kanun ve yönetmelikleri de benzer uygulamaları zorunlu kılmaktadır.

 

İdarenin her kademesinin, güveli iş koşulları ile emniyetli ve sağlıklı bir çevre sağlamadaki sorumluluğu Petoil'in Sağlık Emniyet ve Çevre politikalarının temel prensiplerinden biridir. Bireylerin sağlık ve güvenlikleri Petoil'in birinci önceliğidir. Petoil, doğru bir çevresel işletme anlayışıyla, arama, üretim ve operasyonlar esnasında çevreye verilebilecek zararı ortadan kaldırma veya en aza indirme sorumluluğunun farkındadır.

 

Sağlık, emniyet ve çevre politikalarının uygulanması, tüm çalışanların gayreti ve bu sorumlulukların bilincinde olmayı gerektirir.

 

Petoil, bu politikaların uygulanmasında tüm çalışanların işbirliği içinde olmasını beklemektedir.