Copyright © 2011 Petoil
Tasarım : cytasarım
foto1
foto2
 PETOIL EKİBİ

PROF. DR. H. GÜNTEKİN KÖKSAL
Başkan


   

 • *     53 Yıllık iş deneyimi
 •  
 • *     14 Yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) üst düzey yöneticilik
 •  
 • *     Pet Holding ve Pet Grup şirketlerinin kurucusu ve 1974’den bu yana yöneticisi
 •  
 • *     1990'da Petoil'in kurucusu
 •  
 • *     Avusturya Leoben Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği bölümlerinde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi (1953-1959)

DR. MEHMET ALİ AK
Genel Müdür • *       Petrol arama, saha operasyonları, iş geliştirme ve yöneticilik alanlarında 35 yıllık tecrübe  
 •  
 • *      TPAO'nun  Arama Daire Başkanlığı’nda değişik pozisyonlarda çalışma. Son alarak Arama Daire Başkanı
 •  
 • *      2001’den bu yana PetOil’de Genel Müdürlük
 •  
 • *       Avrupa Yerbilimciler ve Mühendisler Derneği (EAGE)’de Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık (1995-1998)
 •  
 • *       İstanbul Üniversitesi Jeofizik bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi (1978) Ankara Üniversitesi'nde  Jeofizik dalında  Doktora (1994)

ERDAL AHISKA
Bölge Müdürü • *      Petrol Endüstrisinde 37 yıl tecrübe
 •  
 • *      TPAO’da Kuyu Jeologu, Proje Jeologu, Batman Bölge Müdürlüğü görevleri                                        
 •  
 • *     TPIC Genel Müdürü (1998-2000)
 •  
 • *     2004'te Petoil'e katılım. Erbil’de çalışmaktadır.
 •  
 • *      ODTÜ Jeoloji bölümünden mezuniyet (1976)

VEDAT AYDEMİR
Jeoloji ve Jeofizik Müdürü

   
 • *     27 yıllık profesyonel deneyim
 •  
 • *     TPAO’da Arama Projelerinde sedimentolog ve rezervuar jeologu (1987-1999)
 •  
 • *     TPAO’da Karadeniz Arama Yöneticisi, sığ deniz geliştirme ve derin deniz arama-sondaj projeleri sorumluluğu, uluslararası ve multidisipliner projeler sorumluluğu (1999-2013)
 •  
 • *     2013'de Petoil'e katılım
 •  
 • *      Oklahoma Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde Lisans (1982), Tulsa Üniversitesinde Yüksek Lisans (1985)

CÜNEYT ŞAPCIOĞLU
Ticari İşler Müdürü • *     Petrol arama ve üretim sektöründe 30 yıllık yurt içi ve uluslararası tecrübe.
 •  
 • *     TPAO, Shell, Perenco ve TPIC şirketlerinde sorumluluklar
 •  
 • *     Sismolog, Uzman Jeofizikçi, Baş Jeofizikçi, Petrol ekonomisti, , Kontrat Müzakerecisi  ve Ticaret Müdürü Görevleri
 •  
 • *     2006'da Petoil'e katılım
 •  
 • *     Ege Üniversitesi Jeofizik bölümünden mezun (1980)

AHMET UYDURAN

Sondaj Müdürü   
 • *     Petrol Endüstrisinde 48 yıllık tecrübe
 •  
 • *     TPAO’da sondaj başmühendisliği, sondaj müdürlüğü, Sondaj Daire Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında 18 yıl deneyim
 • *     Libya AGOCO'da 25 yıl  sondaj kordinatörlüğü, 5 yıl da danışmanlık
 •  
 • *     Azerbaycan'da iki yıl ADC firmasının Genel Müdürlüğü
 •  
 • *     2012'de Petoil'e katılım
 • *     İTÜ'de Petrol Mühendisliği Yüksek Lisansı (1965)


EVRİM ULUNEYE

Kontrat ve Satın Alma Müdürü • *     Petrol endüstrisinde 13 yıllık tecrübe
 •  
 • *     Üniversitede araştırma deneyimi
 •  
 • *     TPIC’te Proje Geliştirme Mühendisi olarak, özellikle Irak’la ilgili projelerde deneyim
 •  
 • *     2005'te Petoil'e katılım
 •  
 • *     Saha servis sözleşmeleri, petrol sahası ekipmanları tedariki ve lojistiği alanlarında tecrübe
 •  
 • *     ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun (2000)

 

 

 

 

 

DURDANA MAMMADOVA
Finans ve Muhasebe Müdürü


   
 • *     Petrol ve Gaz sektör muhasebesinde 17 yıllık tecrübe
 •  
 • *     TPAO’da Mali Analist (1996-97)
 •  
 • *     Chevron-Bakü’de Mali Analist, Başmuhasebeci ve Finans Müdürlüğü (1997-2007)
 •  
 • *     2007’de PetOil’e katılım
 •  
 • *     Devlet Petrol Akademisi (Bakü, Azerbaycan) Petrol&Gaz Endüstrisi Ekonomi ve Yöneticiliği bölümünden Onur Derecesi ile mezun (1995)