Copyright © 2011 Petoil
Tasarım : cytasarım
foto1
foto2
foto3

1990 yılında kurulan Petoil Petrol ve Petrol Ürünleri Uluslararası Arama ve İşletme A.Ş., doğrudan veya dolaylı şirketler aracılığı ile Kuzey Irak'ta Petrol Arama ve Üretimi Lisansı bulunan, bağımsız bir petrol araştırma ve üretim şirketidir. Orta Doğu ve Asya'da daha önce hiçbir petrol firmasının girmediği bölge ve ülkelere ilk kez girerek, öncülük yapmış olma özelliğine sahiptir. 1992 yılında Azerbaycan'a ve 2002 yılında Kuzey Irak'a ilk giren özel şirket, Petoil'dir. Bunun yanında, Kazakistan, Yemen ve Türkiye'de de faaliyet göstermiştir.Petoil, dünyanın ihtiyacı olan enerjinin, çevre ve insan sağlığına saygılı ve güvenli biçimde üretilmesini hedefler. Sosyal sorumluluklarının daima bilincindedir. Günümüzde en önemli gereksinimlerimizden biri olan enerji, temiz hava, su ve gıda kadar vazgeçilmezdir. Bu ihtiyacın farkında olan Petoil, dünyaya temel ihtiyaçlarından biri olan enerjiyi sağlamakta ve bunu yaparken de, iş ahlakı, çalışanların haklarına saygı, ticari istikrar, göreve bağlılık ve iletişime açıklık gibi temel değer ve ilkelerine sadık kalmaktadır.